poniedziałek, 16 maja 2022r.

Przystąpienie do opracowania Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

9 czerwca 2014

przez  admin

INFORMACJA – PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA “PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE” ORAZ INWENTARYZACJI TYCH WYROBÓW

Gmina Sulmierzyce przystąpiła do opracowania Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce oraz inwentaryzacji tych wyrobów.

Realizacja zadania przebiegać będzie w następujących etapach:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce,
2. Opracowanie projektu „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”,
3. Wprowadzenie danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki jako narzędzia do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce  zostanie przeprowadzona w systemie spisu z natury. Dla każdego gospodarstwa, posesji, instytucji użytku publicznego, zakładu pracy zostanie opracowana informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31).

W informacji dotyczącej wyrobów zawierających azbest w obrębie jednego gospodarstwa podana będzie ogólna suma wyrobów, a także ilość wyrobów zawierających azbest z podziałem na każdy rodzaj budynku znajdującego się w obrębie posesji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty na których występuje azbest  zostaną podzielone na następujące kategorie:
1. Obiekty zawierające azbest będące we władaniu Gminy Sulmierzyce,
2. Obiekty zawierające azbest z podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze,
3. Obiekty zawierające azbest należące do firm i przedsiębiorstw oraz innych instytucji na terenie Gminy Sulmierzyce.

Projekt Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z  przepisami zostanie przesłany do:
a. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
b. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
c. Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi.

Uzyskanie opinii od wymienionych instytucji pozwoli na dalsze prace związane z opracowaniem programu. Planowany termin przesłania dokumentów do zaopiniowania to koniec lipca 2014 roku.

Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce oraz inwentaryzacji tych wyrobów jest realizowany na mocy Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Gminą Sulmierzyce. W wyniku Porozumienia Gmina pozyskała 80 % dofinansowania na realizację zadania.

Ostatnia zmiana: 9 czerwca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij