środa, 19 czerwca 2024r.

Przystąpienie do opracowania Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

9 czerwca 2014

przez  admin

INFORMACJA – PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA „PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE” ORAZ INWENTARYZACJI TYCH WYROBÓW

Gmina Sulmierzyce przystąpiła do opracowania Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce oraz inwentaryzacji tych wyrobów.

Realizacja zadania przebiegać będzie w następujących etapach:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce,
2. Opracowanie projektu „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”,
3. Wprowadzenie danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki jako narzędzia do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce  zostanie przeprowadzona w systemie spisu z natury. Dla każdego gospodarstwa, posesji, instytucji użytku publicznego, zakładu pracy zostanie opracowana informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31).

W informacji dotyczącej wyrobów zawierających azbest w obrębie jednego gospodarstwa podana będzie ogólna suma wyrobów, a także ilość wyrobów zawierających azbest z podziałem na każdy rodzaj budynku znajdującego się w obrębie posesji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty na których występuje azbest  zostaną podzielone na następujące kategorie:
1. Obiekty zawierające azbest będące we władaniu Gminy Sulmierzyce,
2. Obiekty zawierające azbest z podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze,
3. Obiekty zawierające azbest należące do firm i przedsiębiorstw oraz innych instytucji na terenie Gminy Sulmierzyce.

Projekt Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z  przepisami zostanie przesłany do:
a. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
b. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
c. Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi.

Uzyskanie opinii od wymienionych instytucji pozwoli na dalsze prace związane z opracowaniem programu. Planowany termin przesłania dokumentów do zaopiniowania to koniec lipca 2014 roku.

Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce oraz inwentaryzacji tych wyrobów jest realizowany na mocy Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Gminą Sulmierzyce. W wyniku Porozumienia Gmina pozyskała 80 % dofinansowania na realizację zadania.

Ostatnia zmiana: 9 czerwca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close