niedziela, 24 października 2021r.

Rolniku i Przedsiębiorco – Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

21 grudnia 2017

przez  Łukasz Kucharski

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz.U z 2017r. poz. 2160), utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

W art. 3 ww. ustawy określono grupy przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania i pobrania od dostawcy (tj. podmiotu, który zbywa na ich rzecz towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za towary. Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy promocji), zobowiązani są do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności ( Dz.U. z 2017r. poz. 1853). Do dnia 31 sierpnia 2018 r. możliwe jest posługiwanie się nr CRP nadanym w Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.

Po dacie 31 sierpnia 2018 roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji muszą posługiwać się wyłącznie nr EP.

Wszelkie informacje i wzory dokumentów dotyczące funduszy promocji produktów rolno-spożywczych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: www.kowr.gov.pl.

Poniżej publikujemy więcej informacji oraz ustawę o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ostatnia zmiana: 21 grudnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij