środa, 12 czerwca 2024r.

Rolniku i Przedsiębiorco – Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

21 grudnia 2017

przez  Łukasz Kucharski

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz.U z 2017r. poz. 2160), utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

W art. 3 ww. ustawy określono grupy przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania i pobrania od dostawcy (tj. podmiotu, który zbywa na ich rzecz towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za towary. Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy promocji), zobowiązani są do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności ( Dz.U. z 2017r. poz. 1853). Do dnia 31 sierpnia 2018 r. możliwe jest posługiwanie się nr CRP nadanym w Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.

Po dacie 31 sierpnia 2018 roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji muszą posługiwać się wyłącznie nr EP.

Wszelkie informacje i wzory dokumentów dotyczące funduszy promocji produktów rolno-spożywczych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: www.kowr.gov.pl.

Poniżej publikujemy więcej informacji oraz ustawę o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ostatnia zmiana: 21 grudnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close