niedziela, 14 lipca 2024r.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Bogumiłowicach

23 lipca 2013

przez  admin

II PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W BOGUMIŁOWICACH

Wójt Gminy Sulmierzyce

ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bogumiłowicach

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Bogumiłowicach, oznaczonej numerem działki 201 obręb geodezyjny 2 o powierzchni 0,0600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą numer SR2W/00015414/7.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 120.000,00 złotych

Słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100

Wadium wynosi: 12.000,00 złotych

Słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100

Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, posiada dobry dojazd i dostęp do mediów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce działka znajduje się w terenie „RM” – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.

Na działce znajduje się dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 175,40 m2, rok budowy 1974.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy Sulmierzyce: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce: konto nr 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2013 r. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2013 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, sala 9.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium oraz zapoznanie się z regulaminem przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulmierzyce, pokój 16 (tel. 44/ 68 46 056 wew. 109).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Sulmierzyce zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Regulamin przetargu oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład mienia Gminy Sulmierzyce do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce sprzedaż nieruchomości (kliknij TUTAJ).

Ostatnia zmiana: 23 lipca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close