niedziela, 23 czerwca 2024r.

Stypendia szkolne 2011/2012

2 września 2011

przez  admin

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2011/2012

 

W roku szkolnym 2011/2012 wnioski na stypendia szkolne należy składać do dnia 15 września 2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegów do dnia 15 października 2011 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1 w pokoju nr 15. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Sulmierzyce i ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna w postaci stypendiów szkolnych przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzież y upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł. (art. 9 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm..

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego są dostępne w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, pokój nr 15 oraz pod poniższym linkiem: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pokój nr 15 oraz pod numerem telefonu (44) 685 60 56 wew. 104

Ostatnia zmiana: 2 września 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close