sobota, 4 grudnia 2021r.

Stypendia szkolne 2011/2012

2 września 2011

przez  admin

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2011/2012

 

W roku szkolnym 2011/2012 wnioski na stypendia szkolne należy składać do dnia 15 września 2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegów do dnia 15 października 2011 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1 w pokoju nr 15. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Sulmierzyce i ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna w postaci stypendiów szkolnych przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzież y upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł. (art. 9 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm..

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego są dostępne w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, pokój nr 15 oraz pod poniższym linkiem: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pokój nr 15 oraz pod numerem telefonu (44) 685 60 56 wew. 104

Ostatnia zmiana: 2 września 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij