poniedziałek, 15 kwietnia 2024r.

System Powiadamiania SMS dla Mieszkańców Gminy Sulmierzyce

26 lutego 2024

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy, że został uruchomiony nowy System Powiadamiania SMS dla Mieszkańców Gminy Sulmierzyce. Przypominamy, że jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców naszej gminy.

Aby zapisać się do Systemu wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość z której chcemy subskrybować wiadomości i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wypełniony formularz składamy w pokoju nr 30 Urzędu Gminy w Sulmierzycach lub w sekretariacie urzędu (ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, w godzinach pracy urzędu). Uwaga! Formularz uległ zmianie – obowiązuje wyłącznie nowy formularz:

Formularz zgłoszeniowy – SYSTEM SMS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SULMIERZYCE (kliknij tutaj)

Informacje i komunikaty

Dzięki Systemowi Powiadamiania SMS jego subskrybenci będą na bieżąco informowani m. in. terminie odbioru odpadów komunalnych, zagrożeniach, awariach i ostrzeżeniach, które mogą wystąpić na terenie naszej Gminy, a także jest to doskonały kanał przekazu komunikatów ważnych wydarzeń lokalnych, imprez kulturalnych i sportowych. Użytkownicy systemu nie będą zasypywani ogromną ilością wiadomości, a Urząd będzie przekazywał wyłącznie najważniejsze informacje. Ich częstotliwość nie będzie uciążliwa dla odbiorcy.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (44) 685 25 93, e-mail: sms@sulmierzyce.eu

Osoby, których numery telefonów były zapisane do poprzednio działającego Systemu SMS zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu. Aby zrezygnować z powiadomień w ramach Systemu SMS możesz wysłać SMS o treści „rezygnacja” na nr tel. +48 661 004 147.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH Gmina Sulmierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy SulmierzyceAdres: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, tel.: 44 6846056,

e-mail: ug@sulmierzyce.eu

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:• za pomocą poczty elektronicznej: iod@sulmierzyce.eu
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w systemie powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Sulmierzyce. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, tj.  zgoda osoby, której dane dotyczą,

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych i sprostowania wszelkich danych wskazanych we wniosku, żądania usunięcia danych, jeśli są przetwarzane niezgodnie z prawem, ograniczenia przetwarzania w uzasadnionych przypadkach;Ponadto, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.

Ostatnia zmiana: 27 lutego 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close