poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Szacowanie szkód łowieckich

27 marca 2017

przez  Izabela Smardzewska

Informuje się rolników, iż za oszacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę odpowiednio właściwi są:

  1. Zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.), jeżeli szkoda została wyrządzona na terenie obwodu łowieckiego przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz na skutek wykonywania polowań.
  2. Na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zgodnie z art. 50 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy.
  3. Na terenie obwodów łowieckich polowych lub obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1 i 1b cytowanej ustawy.
  4. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochrona gatunkowa, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Ponadto przy szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza szkodę w formie pisemnej dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Ostatnia zmiana: 27 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close