piątek, 21 stycznia 2022r.

Szacowanie szkód łowieckich

27 marca 2017

przez  Izabela Smardzewska

Informuje się rolników, iż za oszacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę odpowiednio właściwi są:

  1. Zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.), jeżeli szkoda została wyrządzona na terenie obwodu łowieckiego przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz na skutek wykonywania polowań.
  2. Na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zgodnie z art. 50 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy.
  3. Na terenie obwodów łowieckich polowych lub obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1 i 1b cytowanej ustawy.
  4. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochrona gatunkowa, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Ponadto przy szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej “poszkodowanym”, zgłasza szkodę w formie pisemnej dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Ostatnia zmiana: 27 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij