niedziela, 5 grudnia 2021r.

Szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w mieniu

19 marca 2021

przez  Łukasz Kucharski

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka. Gatunek zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których od dawna nie był widywany.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  powiadomił, że w województwie łódzkim spotkania z wilkiem są nadal dużą rzadkością i gatunek ten nie jest przyczyną niepokojących, czy zagrażających sytuacji.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w mieniu. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. Oględzin i szacowania szkód – na wniosek poszkodowanego – a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową  (Dz. U z 2018 r. poz. 645).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi prosi o natychmiastowe zgłaszanie szkód w zwierzętach telefonicznie, ponieważ jedynie w ten sposób pracownicy są w stanie sprawnie, skutecznie i w szybkim terminie dokonać oględzin i pobrać próby do badań  genetycznych, jeśli to okaże się celowe (próby pobiera się m.in. w razie wątpliwości czy zagryzienia zwierząt dokonały wilki, czy zdziczałe psy).

Formularz wniosku z wymaganymi załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” w bloku tematycznym nr II, dotyczącym spraw ochrony przyrody pod pozycją 6. W celu uzyskania odszkodowania, prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub  pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. Pracownicy RDOŚ w Łodzi uzgadniają termin dokonania oględzin i oszacowania szkód, wyliczają kwotę odszkodowania, a następnie po uzyskaniu przez firmę środków budżetowych na
ww. cel zostaje dokonana wypłata odszkodowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska https://www.gdos.gov.pl/.

Ostatnia zmiana: 19 marca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij