niedziela, 14 lipca 2024r.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

16 września 2011

przez  admin

 

Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i złóż wniosek o przyznanie pomocy!

Pomoc dla zlokalizowanych na obszarach wiejskich, tworzących się albo rozwijających się mikroprzedsiębiorstw  (zatrudnienie mniejsze niż 10 osób i obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 2 mln euro).

 

 

Rodzaje wspieranej działalności określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1.

Pomoc polega na:

a) refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym kosztów:

  • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych,
  • zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;

b) częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Udzielona pomoc jest pomocą de minimis.

Realizacja inwestycji ma prowadzić do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy lub rodzaju prowadzonej działalności.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie, na jednego beneficjenta, 300 000 złotych.

Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy.

Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) działającym w województwie, na terenie którego będzie realizowana inwestycja.

Wniosek można złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, jako przesyłkę doręczaną za  pokwitowaniem odbioru (przesyłkę należy nadać najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania wniosków).

Więcej informacji:

bezpłatna infolinia ARiMR                800 38 00 84

Informacja Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy www.arimr.gov.pl

Formularze, wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualne informacje www.arimr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania www.minrol.gov.pl

 

Ostatnia zmiana: 16 września 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close