piątek, 28 stycznia 2022r.

Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach

25 stycznia 2013

przez  admin

Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust. 1 i 33 ust 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) unieważnia się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Bogumiłowicach,  z powodu braku  zapisu  w części II ogłoszenia  wymagania przedłożenia dokumentu, o którym  mowa w  § 1 ust 2 pkt 4 lit. j) w/w rozporządzenia, tj. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)  – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.

Zarządzenie w ww. sprawie dostępne jest do pobrania pod poniższym linkiem:

Zarządzenie Wójta Gminy Sulmierzyce w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij