poniedziałek, 16 maja 2022r.

Uwaga Przedsiębiorcy – wpisy do CEIDG – uzupełnienie

30 sierpnia 2012

przez  admin

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – UZUPEŁNIENIE

W związku z zamieszczoną w dniu wczorajszym informacją dotyczącą ostrzeżenia przed firmami komercyjnymi oferującymi odpłatny wpis do prowadzonych przez siebie rejestrów (katalogów firm) poniżej publikujemy korektę tej informacji opublikowaną przez Ministerstwo Gospodarki:

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy  przestrzec  przed  firmami  komercyjnymi  przesyłającymi  osobom, które założyły działalność  gospodarczą,  oferty  dokonania  wpisu  w  prowadzonych  przez  siebie rejestrach  (katalogach  firm).  Wpis  do  tych  rejestrów  nie  upoważnia  do wykonywania działalności  gospodarczej  na  terytorium  Polski  i  nie  jest  wymagany przez  przepisy  prawa. Rozsyłane   pisma,   sugerujące   konieczność   uiszczenia  opłaty za   wpis   do   “rejestru przedsiębiorców”,   są   w   istocie   ofertami   handlowymi, o czym   świadczą   informacje zamieszczone  drobnym  drukiem.  Uiszczona  w  odpowiedzi na takie  pismo  opłata  za  wpis stanowi  przychód  firmy,  która  wysyłając  pismo wprowadza  adresatów  w  błąd,  sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje    tworzone    przez    tego    typu    firmy    stanowią    próbę    powielenia  ogólnodostępnych  bezpłatnych  informacji  o  przedsiębiorcach,  zawartych  w publicznych rejestrach    CEIDG    https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON  (http://www.stat.gov.pl/regon/),  w  których  rejestracja  jest  całkowicie bezpłatna, o czym   przypomina   również   zamieszczony   na   stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.  

Do  wszystkich  przypadków  oferowania  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  za  opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Ostatnia zmiana: 30 sierpnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij