poniedziałek, 16 maja 2022r.

V edycja konkursu “Strażnisk siedlisk przyrodniczych”

25 czerwca 2013

przez  admin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o starcie V edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”, którego celem jest promowanie działań podejmowanych przez osoby fizyczne służące zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Konkurs obejmuje działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego takie jak:

  • zachowanie miejsc gniazdowania ptaków,
  • ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie,
  • zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów,
  • zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy,
  • ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz:

  • zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów),
  • ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew,
  • zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu.

Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi.

Przewiduje się następujące nagrody pieniężne:

1 nagroda I stopnia  – w wysokości po 10.000 PLN,

3 nagrody II stopnia – w wysokości po 5.000 PLN,

5 nagród III stopnia – w wysokości po 2.000 PLN,

10 wyróżnień – w wysokości po 500 PLN.

Przewidywana pula nagród wynosi 60.000,00 zł.

Terminarz Konkursu:

do 25.10.2013 r. – nadsyłanie zgłoszeń konkursowych przez uczestników

do 15.11.2013 r. – wybór laureatów

do 31.12.2013 r. – uroczystość podsumowania Konkursu

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zainwestujwekologie.pl.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu – Strażnik 2013

Karta zgłoszeniowa – Strażnik 2013

Ostatnia zmiana: 27 stycznia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij