środa, 17 kwietnia 2024r.

Wybory do Izby Rolniczej 2015

27 maja 2015

przez  admin

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2015

Informacje o wyborach do Izby Rolniczej w gminie Sulmierzyce – kliknij TUTAJ

Szanowni Państwo,

Wybory do rad powiatowych izb rolniczych odbywają się w całej Polsce raz  na cztery lata w tym również w województwie łódzkim.

Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 9/2014 z dnia  25 listopada 2014r.  w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Izb Rolniczych. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927  z 2002 r. z późn. zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

W województwie łódzkim rolnicy będą wybierać 322 członków do rad powiatowych. Głosowanie  w  wyborach odbywa się 31 maja 2015 r. (niedziela) między godziną 8.00  a 18.00 w lokalu wyborczym. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie poniższej informacji.

Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  odbędą się w dniu 31 maja 2015r. Głosować można w godzinach od 8.00 do 18.00. Rolniku nie zmarnuj danej Ci szansy. Weź udział w wyborach. Zaufaniem obdarz najlepszych!

Jak głosować:

  • Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość.

  • Osoba uprawniona do głosowania otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.

  • Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a w wypadku przeprowadzania głosowania w obwodzie – również pieczęcią komisji obwodowej.

  • Po otrzymaniu karty do głosowania osoba uprawniona do głosowania udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

  • Na karcie do głosowania osoba uprawniona do głosowania oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch kandydatów w okręgu dwumandatowym, stawiając znak „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

  • Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratkach z prawej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych  w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny.

  • Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu.

  • Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności komisji.

Z poważaniem

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

Ostatnia zmiana: 27 stycznia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close