czwartek, 28 października 2021r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

19 kwietnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pajęcznie, Koło Nr 2
w Sulmierzycach,
98-338 Sulmierzyce
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 6 000 zł
2 Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice. 6 000 zł
3 Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Chorzenice i Marcinów. 6 000 zł
4 Stowarzyszenie Nasze Piekary,

Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce

Działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary. 6 000 zł
5 Stowarzyszenie Dobra Wola, Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce
Działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych. 6 000 zł
6 Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej, Piekary 33, 98-338 Sulmierzyce Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji. 6 000 zł

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia zmiana: 19 kwietnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij