wtorek, 18 stycznia 2022r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

9 kwietnia 2019

przez  Paulina Telenga

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pajęcznie, Koło Nr 2
w Sulmierzycach,
98-338 Sulmierzyce
Wspieranie i działanie na rzecz integracji oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce
Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Chorzenice i Marcinów” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce
Rozwój działalności Stowarzyszenia oraz integracja mieszkańców w sołectwie Chorzenice i Marcinów

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Nasze Piekary,

Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce

Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary 6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Dobra Wola, Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce
Rozwój działalności Stowarzyszenia „Dobra Wola” oraz integracja mieszkańców Wola Wydrzyna

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji.” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej, Piekary 33, 98-338 Sulmierzyce Promocja i integracja w sezonie motocyklowym 2019

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa.” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

 

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich  oraz odbudowa ekosystemu na zbiorniku wodnym Stowarzyszenia 6 000,00 zł

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia zmiana: 9 kwietnia 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij