środa, 22 maja 2024r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

9 kwietnia 2019

przez  Paulina Telenga

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pajęcznie, Koło Nr 2
w Sulmierzycach,
98-338 Sulmierzyce
Wspieranie i działanie na rzecz integracji oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce
Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Chorzenice i Marcinów” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce
Rozwój działalności Stowarzyszenia oraz integracja mieszkańców w sołectwie Chorzenice i Marcinów

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Nasze Piekary,

Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce

Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary 6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Dobra Wola, Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce
Rozwój działalności Stowarzyszenia „Dobra Wola” oraz integracja mieszkańców Wola Wydrzyna

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji.” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej, Piekary 33, 98-338 Sulmierzyce Promocja i integracja w sezonie motocyklowym 2019

 

6 000,00 zł

 

  • W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa.” wpłynęła jedna oferta:

 

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

 

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich  oraz odbudowa ekosystemu na zbiorniku wodnym Stowarzyszenia 6 000,00 zł

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia zmiana: 9 kwietnia 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close