wtorek, 21 września 2021r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

8 czerwca 2020

przez  Łukasz Kucharski

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

1) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce

Integracja mieszkańców wsi Bogumiłowice poprzez wyjazdy i spotkania

6 000,00 zł

 

2) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu
w sołectwie Chorzenice i Marcinów”
wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce

Rozwój działalności Stowarzyszenia oraz integracja mieszkańców w sołectwie Chorzenice i Marcinów

6 000,00 zł

 

3) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Nasze Piekary,

Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce

Aktywne Piekary

6 000,00 zł

 

4) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna. Organizacja zajęć edukacyjnych
i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych”
 wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Dobra Wola, Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce

Integracja Woli Wydrzynej

6 000,00 zł

 

5) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji.”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej, Piekary 33, 98-338 Sulmierzyce

Promocja i integracja w sezonie motocyklowym 2020

6 000,00 zł

 

6) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa.”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz odbudowa ekosystemu na zbiorniku wodnym Stowarzyszenia

6 000,00 zł

 

7) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Ostrołęka 27a

98-338 Sulmierzyce

Działania aktywizujące dla mieszkańców Ostrołęki i Dworszowice Pakoszowe

6 000,00 zł

 

8) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Sulmierzyce Kolonia
i Sulmierzyce Wieś.”

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach
z/s ul. Strażacka 7A,
98-338 Sulmierzyce

Aktywne sołectwa Gminy Sulmierzyce

6.000,00 zł

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia zmiana: 8 czerwca 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij