wtorek, 25 stycznia 2022r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 czerwca 2021

przez  Paulina Telenga

Wójt Gminy Sulmierzyce podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

1) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska – działania na rzecz ochrony pszczół.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej „Pszczółka”
z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

Duża sprawa – mała pszczoła

6 000,00 zł

 

2) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce

Integracja mieszkańców wsi Bogumiłowice poprzez wyjazdy i spotkania

6 000,00 zł

 

3) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Chorzenice i Marcinów” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce

Rozwój działalności Stowarzyszenia oraz integracja mieszkańców w sołectwie Chorzenice i Marcinów

6 000,00 zł

 

4) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Nasze Piekary,
Piekary 39,
98-338 Sulmierzyce

Aktywne Piekary

6 000,00 zł

 

5) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Dobra Wola, Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce

Integracja Woli Wydrzynej

6 000,00 zł

 

6) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa.”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Wędkarskie
JAZGARZ
z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz prowadzenie gospodarki zarybieniowej na zbiorniku wodnym Stowarzyszenia

6 000,00 zł

 

7) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Ostrołęka 27a
98-338 Sulmierzyce

Działania aktywizujące dla mieszkańców Ostrołęki i Dworszowic Pakoszowych

6 000,00 zł

 

8) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Sulmierzyce Kolonia i Sulmierzyce Wieś.”

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach
z/s ul. Strażacka 7A,
98-338 Sulmierzyce

Aktywne sołectwa Gminy Sulmierzyce

6.000,00 zł

 

9) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Dworszowice Pakoszowe.”

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Razem Łatwiej, Dworszowice Pakoszowe 6,
98-338 Sulmierzyce

Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Dworszowic Pakoszowych

6.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru ofert:

Złożone oferty spełniały wymogi formalne oraz uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz ogłoszonym w dniu 28 kwietnia 2021 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce.

Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

 

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pdf)

Ostatnia zmiana: 2 czerwca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij