niedziela, 23 czerwca 2024r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 czerwca 2021

przez  Paulina Telenga

Wójt Gminy Sulmierzyce podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

1) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska – działania na rzecz ochrony pszczół.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej „Pszczółka”
z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

Duża sprawa – mała pszczoła

6 000,00 zł

 

2) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce

Integracja mieszkańców wsi Bogumiłowice poprzez wyjazdy i spotkania

6 000,00 zł

 

3) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Chorzenice i Marcinów” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce

Rozwój działalności Stowarzyszenia oraz integracja mieszkańców w sołectwie Chorzenice i Marcinów

6 000,00 zł

 

4) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Nasze Piekary,
Piekary 39,
98-338 Sulmierzyce

Aktywne Piekary

6 000,00 zł

 

5) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Dobra Wola, Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce

Integracja Woli Wydrzynej

6 000,00 zł

 

6) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa.”  wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Wędkarskie
JAZGARZ
z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz prowadzenie gospodarki zarybieniowej na zbiorniku wodnym Stowarzyszenia

6 000,00 zł

 

7) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Ostrołęka 27a
98-338 Sulmierzyce

Działania aktywizujące dla mieszkańców Ostrołęki i Dworszowic Pakoszowych

6 000,00 zł

 

8) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Sulmierzyce Kolonia i Sulmierzyce Wieś.”

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach
z/s ul. Strażacka 7A,
98-338 Sulmierzyce

Aktywne sołectwa Gminy Sulmierzyce

6.000,00 zł

 

9) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Dworszowice Pakoszowe.”

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Razem Łatwiej, Dworszowice Pakoszowe 6,
98-338 Sulmierzyce

Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Dworszowic Pakoszowych

6.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru ofert:

Złożone oferty spełniały wymogi formalne oraz uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz ogłoszonym w dniu 28 kwietnia 2021 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce.

Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

 

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pdf)

Ostatnia zmiana: 2 czerwca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close