sobota, 22 czerwca 2024r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12 maja 2023

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz podmiotów, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne są poniżej:

1) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska – działania na rzecz ochrony pszczół.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej „Pszczółka” z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce
Duża sprawa – mała pszczoła 6 000,00 zł

2) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce
Integracja mieszkańców wsi Bogumiłowice poprzez wyjazdy i spotkania 6 000,00 zł

3) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Piekary” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Koło Gospodyń Wiejskich w Piekarach,

Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce

Aktywne Piekary 6 000,00 zł

4) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Dobra Wola,
Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce
Integracja Woli Wydrzynej 6 000,00 zł

5) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ z/s ul. Urzędowa 1,
98-338 Sulmierzyce

 

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz prowadzenie gospodarki zarybieniowej na zbiorniku wodnym Stowarzyszenia Wędkarskiego Jazgarz 6 000,00 zł

6) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Kodrań.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Koło Gospodyń Wiejskich w Kodraniu

z/s Kodrań 30K

98-338 Sulmierzyce

Wycieczka Oświęcim-Wadowice oraz udział w pikniku rodzinnym organizowanym przez Gminę Sulmierzyce 6 000,00 zł

7) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Sulmierzyce Kolonia i Sulmierzyce Wieś.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach
z/s ul. Strażacka 7A,
98-338 Sulmierzyce

Aktywne sołectwa Gminy Sulmierzyce 6.000,00 zł

8) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Dworszowice Pakoszowe.” wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
 

Stowarzyszenie Razem Łatwiej, Dworszowice Pakoszowe, ul. Szkolna 2, 98-338 Sulmierzyce

Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Dworszowic Pakoszowych 6.000,00 zł

9) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym.”
wpłynęła jedna oferta:

Podmiot składający ofertę Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RAZEM”
z/s ul. Strażacka 2,

98-338 Sulmierzyce

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku – wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla emerytów

 

6 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

Złożone oferty spełniały wymogi formalne oraz uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz ogłoszonym w dniu 6 kwietnia 2023 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce.

 

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia zmiana: 12 maja 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close