wtorek, 21 września 2021r.

Wyprawka szkolna 2012

10 lipca 2012

przez  admin

Wyprawka szkolna 2012

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla rodziców uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

  • klasach I-IV szkoły podstawowej,
  • uczniów niepełnosprawnych (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Wnioski można składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 7 września 2012 r.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać uczniowie:

1) klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto,

2) klas II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto,

3) pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej,

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

  • do kwoty 180 zł – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych,
  • do kwoty 210 zł – dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,
  • do kwoty 325 zł – dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Przyznanie pomocy jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski dostępne są do pobrania w sekretariatach szkół, Urzędzie Gminy pokój nr 17 oraz poniżej.

Więcej informacji: Sekretariaty szkół na terenie gminy Sulmierzyce, Urząd Gminy w Sulmierzycach pokój nr 17, tel. (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej

Wniosek dla uczniów niepełnosprawnych (szkoły podstawowe i gimnazjum)

Zarządzenie Wójta Gminy

Ostatnia zmiana: 10 lipca 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij