czwartek, 7 grudnia 2023r.

Wyprawka szkolna 2012

10 lipca 2012

przez  admin

Wyprawka szkolna 2012

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla rodziców uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

  • klasach I-IV szkoły podstawowej,
  • uczniów niepełnosprawnych (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Wnioski można składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 7 września 2012 r.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać uczniowie:

1) klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto,

2) klas II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto,

3) pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej,

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

  • do kwoty 180 zł – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych,
  • do kwoty 210 zł – dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,
  • do kwoty 325 zł – dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Przyznanie pomocy jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski dostępne są do pobrania w sekretariatach szkół, Urzędzie Gminy pokój nr 17 oraz poniżej.

Więcej informacji: Sekretariaty szkół na terenie gminy Sulmierzyce, Urząd Gminy w Sulmierzycach pokój nr 17, tel. (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej

Wniosek dla uczniów niepełnosprawnych (szkoły podstawowe i gimnazjum)

Zarządzenie Wójta Gminy

Ostatnia zmiana: 10 lipca 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close