piątek, 28 stycznia 2022r.

Dofinansowanie do zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych

Informujemy, iż jak co roku mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce do zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Rada Gminy w Sulmierzycach Uchwałą  Nr XXXIII/195/2017 z dnia 27 marca 2017 r.  rozszerzyła katalog roślin na które można uzyskać dofinansowanie. (Data publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego: 19 kwietnia 2017 r., poz. 2071). Od 4 maja 2017 r. wnioski o dofinansowanie można również składać na półkrzewy miododajne, krzewinki miododajne, byliny miododajne, pnącza miododajne.

Kto może starać się o uzyskanie dofinansowania?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

Jak uzyskać dofinansowanie – krok po kroku:

 1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 31).
 2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
 3. Komisja przekazuje wniosek o przyznanie dofinansowania Wójtowi.
 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 5. Przekazanie dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę celem realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania.
 6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

Termin składania wniosku: do dnia 30 września każdego roku

Termin zakończenia zadania: do dnia 15 listopada każdego roku
Należy pamiętać, że:

 1. dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,
 2. dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,
 3. w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:
 • podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
 • komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek
 • wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji
 • w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy w Sulmierzycach.

wzór wniosku PDF

sprawozdanie z wykorzystania dotacji PDF

wzór umowy PDF

wzór umowy DOC

 

Uchwała Nr XLII/345/2014 z dnia 17.04.2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce wraz z załącznikiem – regulaminem. Treść uchwały dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=190&id=1202

 

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu drzew i krzewów miododajnych. Treść uchwały dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=308&id=2303

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij