poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Sulmierzyce

18 grudnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na III sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Kuźnica, Eligiów.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019- 2030.

9. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy Sulmierzyce na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2018- 2030.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z II sesji Rady Gminy.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 18 grudnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij