poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

19 czerwca 2024

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z III sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2024 r. pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego w ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Pajęcznie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 260/5 i 264/5 położonych w obrębie Bogumiłowice oraz działki nr ewid. 240/5 położonej w obrębie Ostrołęka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania tych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sulmierzyce lub jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 11. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce za 2023 rok.
 12. Debata nad raportem o stanie gminy Sulmierzyce za 2023 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Wielkie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2024 – 2033.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2024 rok
 19. Sprawozdanie z wykonania uchwał z III sesji Rady Gminy.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 19 czerwca 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close