środa, 12 czerwca 2024r.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (ankieta)

12 października 2022

przez  Łukasz Kucharski

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Trzech Powiatów” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniach informacyjnych przeprowadzanych w formie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obejmie ona obszar 25 gmin położonych w powiatach: pajęczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.

Tematem spotkań będzie m. in.:
– wyjaśnienie celów i zasad działania LGD,
– zdiagnozowanie potrzeb,
– określenie celów strategii, a także wypracowanie propozycji konkretnych projektów, służących ich osiągnięciu,
– określenie grup docelowych.

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w ramach szerokiego partnerstwa lokalnego, w oparciu o model partycypacyjny, polegający na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego wszechstronnej grupy liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a w szczególności na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju przede wszystkim poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Aktualnie rozpoczynamy cykl spotkań w każdej z gmin obszaru, podczas których będziemy analizować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także spróbujemy zidentyfikować problemy i potrzeby lokalnej społeczności istotne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców obszaru LGD.

Zależy nam na zaangażowaniu mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz instytucji, a także ich aktywnym uczestnictwie w pracach nad strategią poprzez wyrażanie swojej opinii oraz przekazywanie pomysłów na każdym etapie prac.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 października 2022 r. (środa) o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach.


Zachęcamy Państwa również do wypełnienia ankiety, która pomoże nam w pracach nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Ankieta skierowana jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z powiatów pajęczańskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

Link do ankiety: https://forms.gle/6SrwEYVZH7wkzZJb8.

Ostatnia zmiana: 12 października 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close