sobota, 15 czerwca 2024r.

Zaproszenie na L sesję Rady Gminy Sulmierzyce

24 maja 2022

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na L sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

27 maja (piątek) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2021 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy
  w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania
  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zmianę rodzaju miejscowości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022 – 2032.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Sulmierzyce na 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XLIX sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 24 maja 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close