wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na LI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

24 czerwca 2022

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 czerwca (czwartek) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2022/2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce za 2021 rok.
 11. Debata nad raportem o stanie gminy Sulmierzyce za 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonani budżetu za 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022 – 2032.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2022 rok
 17. Sprawozdanie z wykonania uchwał z L sesji Rady Gminy.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie posiedzenia

Ostatnia zmiana: 24 czerwca 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close