poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na LI sesję Rady Gminy

7 czerwca 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy Placu Kościuszki w Sulmierzycach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w siedmiu obrębach geodezyjnych: Eligiów, Bogumiłowice, Piekary, Dąbrowa, Sulmierzyce, Kodrań – Anielów, Chorzenice.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2017 rok.

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2018 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 7 czerwca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij