środa, 22 maja 2024r.

Zaproszenie na LI sesję Rady Gminy

7 czerwca 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy Placu Kościuszki w Sulmierzycach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w siedmiu obrębach geodezyjnych: Eligiów, Bogumiłowice, Piekary, Dąbrowa, Sulmierzyce, Kodrań – Anielów, Chorzenice.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2017 rok.

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2018 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 7 czerwca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close