wtorek, 21 maja 2024r.

Zaproszenie na LIII sesję Rady Gminy

3 sierpnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

10 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w siedmiu obrębach geodezyjnych: Eligiów, Bogumiłowice, Piekary, Dąbrowa, Sulmierzyce, Kodrań – Anielów, Chorzenice.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach dla których gmina Sulmierzyce jest organem prowadzącym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2018 rok pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń na dz. o nr ewid. 1271, 1272/2, 1273/5 obręb Sulmierzyce, w związku z projektowaną budową miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w ramach realizacji projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 17 lipca 2018 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.

15. Sprawy różne.

16. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 3 sierpnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close