poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na LIII sesję Rady Gminy

3 sierpnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

10 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w siedmiu obrębach geodezyjnych: Eligiów, Bogumiłowice, Piekary, Dąbrowa, Sulmierzyce, Kodrań – Anielów, Chorzenice.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach dla których gmina Sulmierzyce jest organem prowadzącym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2018 rok pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń na dz. o nr ewid. 1271, 1272/2, 1273/5 obręb Sulmierzyce, w związku z projektowaną budową miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w ramach realizacji projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 17 lipca 2018 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.

15. Sprawy różne.

16. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 3 sierpnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij