środa, 18 maja 2022r.

Zaproszenie na LV sesję Rady Gminy

2 października 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

5 października 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/53/2007 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w Gminie Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Sulmierzyce oraz zasad jego stosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2018 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 2 października 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij