sobota, 24 lutego 2024r.

Zaproszenie na LV sesję Rady Gminy

2 października 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

5 października 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/53/2007 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w Gminie Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Sulmierzyce oraz zasad jego stosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2018 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 2 października 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close