sobota, 24 lutego 2024r.

Zaproszenie na LVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

6 listopada 2018

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na LVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi gminnej Nr 109253E położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz terenów usytuowanych w jej sąsiedztwie.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Sulmierzyce na lata 2019-2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2017/2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

9.Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 5 października 2018 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 6 listopada 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close