czwartek, 28 października 2021r.

Zaproszenie na LVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

6 listopada 2018

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na LVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi gminnej Nr 109253E położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz terenów usytuowanych w jej sąsiedztwie.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Sulmierzyce na lata 2019-2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2017/2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

9.Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 5 października 2018 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 6 listopada 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij