niedziela, 23 czerwca 2024r.

Zaproszenie na LXV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

23 czerwca 2023

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LXV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z LXIV sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2023 r. pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów Kodrań – Anielów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania dotyczącego letniego utrzymania dróg powiatowych nr 1500E, 1900E, 1901E, 3509E, 3947E w granicach administracyjnych Gminy Sulmierzyce w roku 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce za 2022 rok.
 14. Debata nad raportem o stanie gmin za 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023 – 2032.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2023 rok.
 20. Sprawozdanie z wykonania uchwał z LXIV sesji Rady Gminy.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 23 czerwca 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close