poniedziałek, 15 kwietnia 2024r.

Zaproszenie na LXXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

20 lutego 2024

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LXXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 930

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z LXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulmierzyce za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2023 rok z wykazem potrzeb.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 i Działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2023.
 8. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce na lata 2021-2025.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu gminy Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2025 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2024 – 2033.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2024 rok.
 17. Sprawozdanie z wykonania uchwał z LXXIII sesji Rady Gminy.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 20 lutego 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close