niedziela, 20 czerwca 2021r.

Zaproszenie na sesje

18 stycznia 2017

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na rok 2017.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę Sulmierzyce kredytu długoterminowego w 2017 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach  z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013- 2017”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Zaopatrzenia Ludności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sulmierzycach na 2017 rok.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 21 i 30 grudnia 2016 roku.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy w Sulmierzycach.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 stycznia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij