poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Zaproszenie na sesje

18 stycznia 2017

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na rok 2017.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę Sulmierzyce kredytu długoterminowego w 2017 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach  z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013- 2017”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Zaopatrzenia Ludności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sulmierzycach na 2017 rok.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 21 i 30 grudnia 2016 roku.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy w Sulmierzycach.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 stycznia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close