poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

19 lutego 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na VI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/201/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2014.

6. Sprawozdanie z działalności GOPS w gminie Sulmierzyce za 2014 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2014.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2015,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 lutego 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close