środa, 18 maja 2022r.

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

19 lutego 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na VI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/201/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2014.

6. Sprawozdanie z działalności GOPS w gminie Sulmierzyce za 2014 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2014.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2015,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 lutego 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij