piątek, 18 września 2020r.

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

27 lutego 2019

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na VI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z IV i V sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie protestu wyborczego w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Kuźnica.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do posiłków w przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce z budżetu gminy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/227/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulmierzyce”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Dąbrowa.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2019”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019- 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzye na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z IV i V sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 27 lutego 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij