środa, 17 kwietnia 2024r.

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

27 lutego 2019

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na VI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z IV i V sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie protestu wyborczego w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Kuźnica.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do posiłków w przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce z budżetu gminy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/227/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulmierzyce”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Dąbrowa.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2019”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019- 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzye na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z IV i V sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 27 lutego 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close