wtorek, 27 lutego 2024r.

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

19 marca 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na VII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu sfinasowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Sulmierzycach”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

11. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2014.

12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

13. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2014 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 marca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close