poniedziałek, 19 kwietnia 2021r.

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

19 marca 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na VII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu sfinasowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Sulmierzycach”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

11. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2014.

12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

13. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2014 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 marca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij