niedziela, 5 grudnia 2021r.

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce

18 grudnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce w dniu

27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – Nr 10.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury.

3. Wybór zastępców przewodniczących Komisji Rady Gminy.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Kuźnica, Eligiów.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

8. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2019-2030.

9. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Sulmierzyce na 2019 rok.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2018- 2030.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 18 grudnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij