sobota, 15 czerwca 2024r.

Zaproszenie na współne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy

19 marca 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy w Sulmierzycach w dniu:

27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Sulmierzyce.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2015.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu sfinasowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu gospodarki komunalnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Sulmierzycach”.

10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

11. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2014.

12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

13. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2014 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

14. Informacja na temat gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy Sulmierzyce.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 19 marca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close