poniedziałek, 19 kwietnia 2021r.

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy

25 czerwca 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na X sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2014 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach za 2014 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2014 rok.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  nabycia do mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Piekary.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu  27 maja 2015 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 25 czerwca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij