sobota, 4 grudnia 2021r.

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Sulmierzyce

22 maja 2019

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na X sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomników przyrody zlokalizowanych w gminie Sulmierzyce.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
 9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2018 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2019 rok pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019-2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2019 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z IX sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 22 maja 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij