wtorek, 21 maja 2024r.

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Sulmierzyce

22 maja 2019

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na X sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomników przyrody zlokalizowanych w gminie Sulmierzyce.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
 9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2018 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2019 rok pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019-2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2019 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z IX sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 22 maja 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close