poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy

20 sierpnia 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu  mienia komunalnego gminy  Sulmierzyce nieruchomości położonej we wsi Kuźnica.

4. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Sulmierzyce a gminą Kleszczów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami gminnymi polegające na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363 E wraz z remontem poboczy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji umowy partnerstwa zawartej pomiędzy gminą Sulmierzyce a gminą Klewań.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

9. Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Sulmierzyce do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu  29 czerwca 2015 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14.Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 sierpnia 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij