poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy

20 sierpnia 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu  mienia komunalnego gminy  Sulmierzyce nieruchomości położonej we wsi Kuźnica.

4. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Sulmierzyce a gminą Kleszczów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami gminnymi polegające na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363 E wraz z remontem poboczy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji umowy partnerstwa zawartej pomiędzy gminą Sulmierzyce a gminą Klewań.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

9. Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Sulmierzyce do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu  29 czerwca 2015 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14.Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 sierpnia 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close