środa, 17 kwietnia 2024r.

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy

21 września 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do jego poprawy na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Ocena stanu rolnictwa na terenie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

7. Dyskusja na temat obsługi komunalnej gminy.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sulmierzycach  z przeprowadzonej kontroli z wykorzystania dotacji dla klubów sportowych za I półrocze 2015 r.

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2015 r.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 września 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close