sobota, 16 października 2021r.

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy

21 września 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do jego poprawy na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Ocena stanu rolnictwa na terenie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

7. Dyskusja na temat obsługi komunalnej gminy.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sulmierzycach  z przeprowadzonej kontroli z wykorzystania dotacji dla klubów sportowych za I półrocze 2015 r.

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2015 r.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 września 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij