poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy

16 października 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

22 października 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2015 roku.

4. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu na kadencję w latach 2016-2019:
a) przedstawienie opinii Zespołu ds. wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór ławników.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii  dróg gminnych i wyłączenia ich  z użytkowania jako drogi gminne.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

7. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2015 r.

9.Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej na terenie sołectwa Sulmierzyce Kolonia.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 16 października 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij