poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy

17 marca 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

23 marca 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2016”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sulmierzyce, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Sulmierzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.

6. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2015.

7.Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji przekazanej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Sulmierzyce za 2015 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości niezabudowanej położonej w Chorzenicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej we wsi Bogumiłowice.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 lutego 2016 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 17 marca 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij