wtorek, 21 maja 2024r.

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy

17 marca 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

23 marca 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2016”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sulmierzyce, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Sulmierzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.

6. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2015.

7.Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji przekazanej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Sulmierzyce za 2015 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości niezabudowanej położonej w Chorzenicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej we wsi Bogumiłowice.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 lutego 2016 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 17 marca 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close