poniedziałek, 4 marca 2024r.

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Sulmierzyce

16 stycznia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy placu Kościuszki w Sulmierzycach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie „Senior+” w Sulmierzycach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2020.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/243/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/95/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w gminie Sulmierzyce.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach poprzez zmianę jego siedziby.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2020 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce za 2019 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XVIII sesji Rady Gminy.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Ostatnia zmiana: 16 stycznia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close