niedziela, 23 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

19 listopada 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

26 listopada (piątek) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXIX oraz XL sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2020/2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2021/2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projetu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwortu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji i Profilaktyki Zdrowia w gminie Sulmierzyce na lata 2022 – 2030”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2032.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 18. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXXIX oraz XL sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 19 listopada 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close