sobota, 4 grudnia 2021r.

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

19 listopada 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

26 listopada (piątek) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXIX oraz XL sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2020/2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2021/2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projetu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwortu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji i Profilaktyki Zdrowia w gminie Sulmierzyce na lata 2022 – 2030”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2032.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 18. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXXIX oraz XL sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 19 listopada 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij