niedziela, 5 grudnia 2021r.

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy

19 października 2017

przez  Małgorzata Osińska

Serdecznie zapraszamy na LXI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2016/2017.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sulmierzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dworszowicach Pakoszowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania dotyczącego letniego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 483 na terenie Gminy Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.

11. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2017 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 października 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij