piątek, 19 lipca 2024r.

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy

21 listopada 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LXII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Sulmierzyce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

11.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych gminy Sulmierzyce za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2017 r.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 listopada 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close