środa, 4 sierpnia 2021r.

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy

21 listopada 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LXII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Sulmierzyce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

11.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych gminy Sulmierzyce za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2017 r.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 listopada 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij