środa, 19 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

22 grudnia 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

28 grudnia 2021 (wtorek) o godz. 1100

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XLI oraz  XLII sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sulmierzyce na lata 2022 – 2024.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Kuźnica, Marcinów, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwośc odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2032.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XLI oraz XLII sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 22 grudnia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close