poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

22 grudnia 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

28 grudnia 2021 (wtorek) o godz. 1100

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XLI oraz  XLII sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sulmierzyce na lata 2022 – 2024.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Kuźnica, Marcinów, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwośc odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2032.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XLI oraz XLII sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 22 grudnia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij