niedziela, 26 września 2021r.

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy

24 czerwca 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XLIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego GOZ w Sulmierzycach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia herbu, flagi i innych symboli gminy Sulmierzyce oraz zasad ich stosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce na lata 2011-2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2014-2025.
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2014r.

10. Sprawozdanie  z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu  29 maja 2014 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Sprawy różne.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 czerwca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij