piątek, 19 lipca 2024r.

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy

24 czerwca 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XLIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego GOZ w Sulmierzycach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia herbu, flagi i innych symboli gminy Sulmierzyce oraz zasad ich stosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce na lata 2011-2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2014-2025.
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2014r.

10. Sprawozdanie  z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu  29 maja 2014 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Sprawy różne.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 czerwca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close