poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Gminy

18 kwietnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

25 Kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sąsiedztwie cmentarza w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań -Anielów, Kuźnica, Marcinów, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulmierzyce do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni wewnętrznej usytuowanej w budynku zaplecza sportowego w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu zaplecza sportowego w Dworszowicach Pakoszowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2017 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2018 r.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 kwietnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close