niedziela, 24 października 2021r.

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Gminy

18 kwietnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

25 Kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sąsiedztwie cmentarza w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań -Anielów, Kuźnica, Marcinów, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulmierzyce do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni wewnętrznej usytuowanej w budynku zaplecza sportowego w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu zaplecza sportowego w Dworszowicach Pakoszowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2017 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2018 r.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 kwietnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij