środa, 19 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

25 stycznia 2022

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

31 stycznia 2022 (poniedziałek) o godz. 1100

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
 4. Informacja na temat protokołów z XLIII oraz XLIV sesji Rady Gminy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przecwidziałania Narkomanii w gminie Sulmierzyce na rok 2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2024 pn. „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla przewozu o charakterze użyteczności publicznej polegającego na zorganizowaniu przewozu osób linii komunikacyjnej pn. „Pajęczno – Chorzenice przez Ostrołękę, Bogumiłowice”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022 – 2032.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulmierzyce na 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Sulmierzyce na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sulmierzyce na 2022 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XLIII oraz XLIV sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

 

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close